Přihláška do Moravia Dog Club z.s

Členství v Moravia Dog Clubu, z.s. vzniká:

Zasláním čitelně vyplněné přihlášky na adresu klubu , zaplacením členského poplatku ( přiložte kopii dokladu o zaplacení ) a po obdržení potvrzujícího e-mailu o přijetí do klubu.(uschovat)