Pomocný Registr

Co je to pomocný registr /zařazení psa do pomocného registru?

Do takového registru mohou být zařazeni jedinci ,kteří nemohou prokázat původ jejich vlastním rodokmenem - tzv. psi bez prokázaného původu.

Nicméně běžnější variantou je ,že majitel vlastní psa se známým původem (a doloží kopie obou rodičů ) ,ač různé okolnosti (které tu opravdu nebudeme probírat ani obhajovat ani propagovat) , naznali, že tento jedinec má vyjímečné klady a možné přínosy do jeho chovného programu. Proto je tady možnost psa oficiálně posoudit, přiřadit mu zápisové číslo, vystavit rodokmen, umožnit mu vstup na naše akce a chovné využití.

Z velké části se jedná o psy pastevecké, přímo pracující u stáda, kde opravdu nikdo neřeší tištěný rodokmen a registrování v nějaké organizaci, ale řeší na prvním místě zdraví a povahu daného psa.

To je jen jeden z mnoha příkladů. Další příklad je ,že velkým výrobcem psů bez PP je samo FCI/ČR-v hlavní roli představitelé klubů ,kdy svým chovatelů s téměř pravidelnou měsíční setrvačností navrhují a zadávají tresty "zákazu zápisu vrhů " na rok-dva- deset- doživotí s převážně protiprávních důvodů nebo jinak absurdních důvodů. Každý se s nimi může seznámit čtením jejich měsíčních zápisů. Pro takové případy máme zvláště velké pochopení a bez problémů napravíme stav vrhu bez PP na plnohodnotné psy s prokázaným původem . My cestou výroby psů bez PP ,jako trestu , nejdeme .

Pomocný registr není nárokový a pověřený posuzující či rozhodčí nemusí takového psa do chovu doporučit, pokud opravdu nesplňuje požadované kvality. Kde předem může být požadováno doložení zdraví - výsledky rtg.DKK,DLK,OCD.SPOND.PATELY . gen. testů...DNA a až potom se přistoupí k bonitaci .

(typický příkladem je cílený nákup levného štěněte bez PP s vizí ,že za- v tomto případě směšný poplatek - si jej za rok zařadí do plnohodnotného chovu , mezi chovatele ,kteří investují poctivě do svých psů ,importů, a chovu. Tak předem upozorňuji , že tudy cesta nevede

Posouzení do pomocného registru se děje na 2 úrovních :

a) pro zařazení pro plánovaný chov

b) pro tzv. "certifikaci plemene" -jen pro účast na výstavách a přiřazení zápisového čísla.

- toto bude probíhat před začátkem každé výstavy