Koválovice u Tíštína

info Koválovice u Tištína


MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA VŠECH PLEMEN - se zadáváním CAJC , CAC,CACIB,BOB (BIG-BIS...)

Datum konání – sobota   29.4.2023

Místo konání – KOVÁLOVICE U TIŠTÍNA, naproti kostela –velký oplocený areál ..orientační body …do trojúhelníku… hřbitov- areál výstavy -kostel.

Program:

8.30 – 9.30 přejímka psů

10.00 – 10.15 zahájení výstavy

10.15 – 14.30 posuzování v kruzích

14.45 – 16.00 soutěže a vyhlášení výsledků

+ soutěž o nejlepší masku čarodějnice

doprovodný program :

-speciality Filipínské kuchyně

-ukázka a možnost  vyzkoušení střelby lukem

-tombola...hudba....

Rozhodčí:

Vladislava Yaroshuk-Ukraine

Uzávěrka přihlášek:

18.04.2023  - po uzávěrce ,do odvolání, po předchozí domluvě  a + 200kč

ONLINE přihláška:

https://www.moraviadogclub.cz/registracni-formulare/

Doklady k účasti na výstavě a veterinární podmínky

- očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003. Psi musí být očkováni proti vzteklině nejméně před 21 dny a ne déle než 1 roku (3 roků v případě vakcíny…)

Všeobecná ustanovení- Protest lze podat pouze písemně, z formálních důvodů proti porušení výstavního řádu či propozic a to jen v průběhu výstavy. Výše jistiny při podání protestu je 500,- Kč. Pokud nebude protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele.

- Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru.

- Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé musí uklízet po svých psech exkrementy.ložte svůj text...