Plán výstav 2021

Datum Místo Akce Info Přihlášky
2.10.2021 Koválovice u Tištína Národní výstava WKU + Klubová výstava SAO Choš Chobar ZDE ZDE

Národní výstava WKU + Klubová výstava SAO Choš Chobar

SOBOTA 2.10.2021
MAPA areálu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: TATO VÝSTAVA BUDE V SOUKROMÉM AREÁLU - BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI (tj. pro všechny naše členy a pejsky).

Uzávěrka přihlášek: 29.9.2021. Pozdější přihlášení za příplatek 150 kč.

Všetkým chovateľom a majiteľom všetkých plemien dávame do pozornosti, že dňa 02.10.2021 sa uskutoční Národná výstava WKU, ktorú organizuje OZ Choš Chobar. Veríme, že po úspešnej augustovej výstave sa znovu uskutoční vydarené podujatie s hojnou účasťou všetkých plemien v peknom prostredí – v Kováloviciach u Tištína.

Výstava začne o 10.hodine a pozývame všetkých a zároveň vyzývame chovateľov, majiteľov a priaznivcov SAO, ktorí sa snažia chovať a zachovať naše plemeno v súlade s požiadavkami na exteriér a plemenný typ, akými sa vyznačujú pôvodné psy SÁ, aby prišli na Klubovú výstavu Choš Chobaru. Už augustová výstava naznačila, že mnohí začínajú chápať rozdiely medzi SAO predvádzanými na výstavách FCI a SAO pôvodných typov Strednej Ázie. Zachovanie pôvodných typov, ako aj udržať požadované vlastnosti plemena, je hlavným cieľom OZ Choš Chobaru a veríme, že svojou účasťou na Klubovej výstave prispejete k úspešnej prezentácii nášho plemena.

Radi privítame všetkých členov Choš Chobaru, ale aj nečlenov, ktorí majú záujem vystaviť svojich jedincov a porovnať si ich v konkurencii. Svojou účasťou zároveň podporíte činnosť Choš Chobaru, ktorého smerovanie sa zásadným spôsobom líši od klubov zastrešujúcich naše plemeno pod FCI, či už v SR, alebo v ČR. Všetkých majiteľov, všetkých plemien srdečne pozývame a vítame!

Výstavní třídy

TŘÍDA MĚSÍCŮ
Štěňata / Baby 3 - 6
Dorost / Puppy 6 - 9
Mladých / Junior 9 - 18
Mezitřída / Intermedia 15 - 24
Otevřená / Open od 15 měsíců
Pracovní třída / work od 15 měsíců - je určena pro psy SAO, kteří plní původní poslání a pracují u stáda
Śampionů / champion od 15 měsíců + držitel titulu šampion krásy (národní nebo mezinárodní)
Veteránů od 7 let

Výstavní poplatky / Exhibition fees

TŘÍDA Euro
baby, puppy 300 12
mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (junior, intermedia, open, work, champion)
700 28
2. a další pes / 2. and another dog
600 24
veterán 200 8

Moravia Dog Club CZ

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
CZ v CZK: 2001781506/2010 (FIO BANKA)
SK v EUR: SK0383300000002801781504
Sídlo: Choš Chobar o.z., Trenčianske Stankovce 879, 913 11

DO POZNÁMKY K PLATBĚ výstavních poplatků POZNAČTE JMÉNO, KTERÉ UVÁDÍTE V PŘIHLÁŠCE (majitele psa) + Choš Chobar
Jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného v přihlášce.

JEN SOUČASNĚ ZAPLACENÁ PŘIHLÁŠKA BUDE PŘIJATA A ZAŘAZENA K POSUZOVÁNÍ.

Po připsání platby na účet a spárování s vaší přihláškou, vám bude nejpozději do data uzávěrky e-mailem potvrzen příjem přihlášeného psa. Pokud ne, prosím, kontaktujte nás.

KONTAKT:  Pavel Svoboda | +420 608 876 977 | mail@chos-chobar.sk

PROGRAM A HARMONOGRAM

Časy jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo změny.

8:30 - 9:45

PŘEJÍMKA PSŮ

10:00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY A POSUZOVÁNÍ

Moravia Dog Club - Národní výstava psů
Souhlas se zpracováním osobních údajů:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji odesláním přihlášky souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů Správcem Moravia Dog Clubu z. s., se sídlem Osíčany 16, 798 29 Koválovice, Osíčany, IČO: 05669332, www.moraviadogclub.cz, e-mail.: ballotada@seznam.cz, akce5v1@seznam.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedeném v přihlašovacím formuláři.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Veterinární podmínky:
Všechna zvířata musí být klinicky zdravá, musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů. Psi musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přípustná všem psům a fenám plemen uznávaných WKU a národních plemen, kteří dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do určité třídy a mají vydaný PP ve všech organizacích.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.

Z výstavy se vylučují feny ve vysokém stupni březosti, jedinci s operativním či jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Posuzuje se podle platného řádu WKU a platných standardů.

V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy.

Přihlášky doručené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.(jen ve výjimečných případech a individuálním posouzení požadavku)

Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu a na webových stránkách výstavy).

Ve výstavním poplatku je volný vstup pro jednu osobu 1 vystavovaného psa.


Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000 Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Důležitá upozornění:

Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na této veřejné kynologické akci takový pes posouzen. („stop kupírovaným uším„)

Neúčast psa na výstavě nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.


Hodnocení:
Na výstavách se uděluje především tzv. známka. Tedy ohodnocení souladu psa se standardem. Je to podobné jako ve škole – výborná (V), velmi dobrá (VD), dobrá (D), dostatečná (dost) a diskvalifikace, popřípadě známka nehodnocen. U tříd štěňat a dorostu se udělují pouze známky velmi nadějný (VN) a nadějný (N) vzhledem k tomu, že mladí pejsci ještě nejsou dorostlí, a tedy posuzovat plně jejich soulad se standardem plemene prakticky není možné.

Tituly zadávané v rámci posouzení každého plemene psů zvlášť:
CAC – čekatel na titul národní šampion krásy
CAJC – čekatel na titul juniorského šampiona krásy
CACIB – čekatel na titul mezinárodní šampion krásy
BOS – nejlepší pes nebo fena opačného pohlaví, než je BOB
BOB – vítěz plemene

Tituly res. CAC a res. CACIB jsou obvykle největší neznámou pro majitele psů. Získávají je pouze psi a feny, kteří se umístí v rámci své třídy na výstavě jako druzí a mají hodnocení výborný. Za normálních okolností (V FCI-v ČR) jsou to tituly bez praktického dopadu. Ne však tady - pro ty co obdrží 3x r.CAC, mohou je 1x uplatnit a vyměnit za CAC a tím být blíže splnění podmínek národního (českého ) šampiona krásy.

V případě, že pes nebo fena na prvním místě (tedy dostane titul CAC nebo CACIB) už je držitelem titulu národního nebo mezinárodního šampiona, pak tento titul s přívlastkem res. slouží jako by byl udělen plný titul.


Pro získání titulu šampiona je potřebné nasbírat určitý počet CACIBů (pro mezinárodního šampiona), CACů (pro národního šampiona) resp. CAJCů (pro juniorského šampiona).BUDEME SE MOC TĚŠIT. PROTOŽE BEZ VÁS BY TO NEBYLO ONO.
ALETRNATIVA PRO (NEJEN) ČESKOU KYNOLOGII UŽ MÁ SVÉ JMÉNO:
MORAVIA DOG CLUB, který je tu pro vás a ne vy pro něj.

Adresa

Osíčany 16                    
Koválovice  798 29


Kontakt

Email: ballotada@seznam.cz
Mobil: +420 777 558 850 

Odkazy 

World Kennel Union
Polskie Porozumienie Kynologiczne

Víceprezident WKU pro ČR
Magda Moravcová